نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت ریاست اداره از فرهنگی بازنشسته

عیادت ریاست اداره از فرهنگی بازنشستهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، حسین صفری ریاست ، زارع معاونت پرورشی و سرداری کارشناس حراست اداره آموزش و پرورش زارچ از بازنشسته فرهنگی جناب آقای علی دلاوری عیادت؛ و برای ایشان آرزوی سلامت و بهبودی نمودند.