نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از همکار بیمار فرهنگی

عیادت رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از همکار بیمار فرهنگیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه همکاران فرهنگی از بیمار "محمد کاظم رحیمی" عیادت نمودند.

"حسین صفری" رئیس اداره ضمن گفتگو،از نزدیک در جریان درمان ایشان قرار گرفت  و سلامتی وی را از درگاه ایزد منان خواستار شد.