نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از امام جماعت اداره

عیادت رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از امام جماعت ادارهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،رئیس اداره به همراه امام جمعه،معاون پرورشی و کارشناس حراست با حضوردرمنزل"کاظم کریمی" امام جماعت اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن عیادت در جریان وضعیت درمان ایشان قرارگرفتند.وبرای ایشان آرزوی سلامتی و بهبودی از خداوند متعال خواستار شدند.