نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکار فرهنگی "مهدی سرداری"

عیادت از همکار فرهنگی "مهدی سرداری"به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "حسین صفری" ریاست، معاون آموزشی و معاون پرورشی اداره به اتفاق تعدادی از همکاران فرهنگی از "مهدی سرداری" معاون آموزشی دبیرستان طالقانی عیادت؛ و برای وی  آرزوی سلامت و بهبودی نمودند.