نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از همکار فرهنگی

عیادت از همکار فرهنگیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه کارشناس تعاون  و جمعی از معلمین دبستان شهید اخوان رحیمی با حضور در منزل حسینعلی طهرانی ضمن عیادت و در جریان معالجه وی ، بهبودی کامل وی را از خداوند منان خواستار شدند.