نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از فرهنگی بازنشسته

عیادت از فرهنگی بازنشسته



به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره به اتفاق زارع معاونت پرورشی وسرداری کارشناس حراست اداره آموزش و پرورش زارچ از بازنشسته فرهنگی جناب آقای حاج علی اکبر ابوترابی  عیادت؛ و برای ایشان آرزوی سلامت و بهبودی نمودند.