نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از فرهنگی

عیادت از فرهنگی


عیادت از فرهنگی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ،رئیس اداره به همراه معاون پشتیبانی و کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش زارچ ضمن عیادت از محمد علی داراب بازنشسته فرهنگی ، از درگاه خداوند متعال بهبودی کامل ایشان را مسئلت نمود.