نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از بیمار فرهنگی

عیادت از بیمار فرهنگی


عیادت از بیمار فرهنگی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ رئیس اداره بهمراه معاونین و جند تن کارشناسان اداره آموزش و پرورش زارچ و همچنین جند تن از مدیران و مربیان پرورشی مدارس با حضور در در خانه این فرهنگی ضمن عیادت ، بهبودی کامل وی را از خداوند منان مسئلت نمودند. 

گفتنی است حسنعلی فاضلی از جانبازان و فرهنگیان زارچ بعلت عارضه مغزی در بستر بیماری به سر می برد

              

               

                

                .