نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از بیمار فرهنگی

عیادت از بیمار فرهنگی


عیادت از بیمار فرهنگی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ " میر جلیلی " رئیس گروه آموزش ابتدایی و " ابراهیمی " کارشناس مسئول آموزش ابتدایی اداره کل استان یزد به همراه " حسینی " کارشناس آموزش ابتدایی اداره زارچ  از " خانم صفری "  بیمار فرهنگی زارچ عیادت کردند

در این دیدار مسئولین ضمن  تسلیت به خاطر فوت همسرشان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل برای خانواده شان نمودند.