نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از بیماران و دیدار با خانواده متوفی فرهنگی

عیادت از بیماران و دیدار با خانواده متوفی فرهنگی


عیادت از بیماران و دیدار با خانواده متوفی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ به مناسبت هفته معلم ، مسئولین اداره آموزش وپرورش زارچ  از آقایان "کریمی و فاضلی " عیادت   و  با خانواده " کمالی پور" متوفی فرهنگی  دیدار کردند

   .