نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از بیماران دیالیزی در هفته حمایت از بیماران خاص

عیادت از بیماران دیالیزی در هفته حمایت از بیماران خاصبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، به مناسبت هفته حمایت از بیماران خاص رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه جمعی از مسئولین منطقه از بیماران بخش دیالیز "حاج بابایی" عیادت و در جریان مسائل و مشکلات بیماران این بخش، به ویژه "زهرا ساغندی" دانش آموز دبستان منطقه اشکذر قرار گرفتند.