نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عناوین روزهای هفته پدافند غیرعامل سال1397

عناوین روزهای هفته پدافند غیرعامل سال1397ردیف

روز

تاریخ

عنوان روز

1

سه شنبه

08/08/97

مصون سازی کشور با تفکر بسیجی و روحیه جهادی در سایه حماسه حسینی

2

چهارشنبه

09/08/97

حفظ سرمایه های ملی در برابر تهدیدات با خودباوری و اقتدار علمی

3

پنجشنبه

10/08/97

افزایش بازدارندگی و تقویت پایداری ملی با حماسه حسینی

4

جمعه

11/08/97

حفظ سرمایه های کشور با مشارکت مردمی

5

شنبه

12/08/97

جامعه سالم،آماده در برابر تهدیدات نوین

6

یک شنبه

13/08/97

استحکام بخشی و صیانت از زیرساختهای کشور

7

دوشنبه

14/08/97

پدافند غیر عامل، افزایش بازدارندگی در سایه حماسه حسینی