نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عرض تسلیت ریاست اداره به مناسبت درگذشت حاج حسن کریمی

عرض تسلیت ریاست اداره به مناسبت درگذشت حاج حسن کریمی



به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،کمالی ریاست اداره، به اتفاق معاونت پشتیبانی، کارشناس حراست و کارشناس تعاون اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در منزل حاج حسن کریمی پدر شهیدان ناصر و منصور کریمی ، درگذشت آن مرحوم را به خانواده محترم ایشان تسلیت گفتند.