نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای اکبر باقیان

عرض تسلیت به همکار گرامی جناب آقای اکبر باقیانهمکار محترم جناب آقای اکبر باقیان ضایعه در گذشت پدر گرامیتان را

خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

برای آن عزیر سفر کرده علو درجات الهی را از خداوند متعال خواستاریم.

روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ