نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عرض تبریک به مناسبت موفقیت دانش آموزان منطقه در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

عرض تبریک به مناسبت موفقیت دانش آموزان منطقه در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشانز کوشش به هر چيز خواهي رسيد                                  به هر چيز خواهي، کماهي رسيد

 

دانش آموزان پرتلاش

محمد هادی انتظاری زارچ از دبیرستان نمونه امام حسن مجتبی(ع)

سید مهدی آقایی زارچ و محمد حسن کریمی فرد از دبستان شهید ابوترابی

سیدرضا سید علیزاده از دبستان شهید محمد کریمی

فرزانه بابایی زارچ از دبستان شهید دهستانی

زهرا باقری زارچ از دبستان شهید عامل هوشمند

موفقیت در آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان رابه شما،خانواده محترم،مدیران،آموزگاران ودبیران شما تبریک عرض می نماییم وامیدواریم در تمام مراحل زندگی موفق وپیروز باشید.

 

روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ