نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش زارچ برگزار شد

شورای قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش زارچ برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،جلسه شورای قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش زارچ با حضور امام جمعه ، "سعید غفاریان" رئیس اداره قرآن،عترت و نماز اداره کل،رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ و دیگر اعضا در سالن کنفرانس اداره برگزار شد.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت مرکز دارالقرآن گفت: باید درگام اول شناسایی استعداد قرآنی در زمینه های مختلف انجام شود، هر مدرسه باید یک نماینده از طرف دارالقرآن داشته باشد تا برنامه ها را به مدارس منعکس کند.

"سعید غفاریان" به برگزاری و اهمیت نماز جماعت در مدارس تاکید کرد و گفت: باید مدیران آموزش و پرورش و مسئولین ارگان های دیگر در نماز جماعت مدارس شرکت کنند تا باعث تشویق و ترغیب دانش آموزان به شرکت در نمازجماعت شود

وی در ادامه در مورد فهم قرآن بیان داشت:فهم قرآن برای دانش آموزان باید در قالب قصه گویی و بازی و سرگرمی توسط مربیان در مدارس آموزش داده شود.