نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شروع بکار ستاد پروژه مهر آموزش وپرورش زارچ

شروع بکار ستاد پروژه مهر آموزش وپرورش زارچ


شروع بکار ستاد پروژه مهر آموزش وپرورش زارچ
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ؛ اولین جلسه ستاد پروژه مهر 94 آموزش و پرورش زارچ با حضور اعضای ستاد در تاریخ 15/4/1394 در اتاق کنفرانس برگزار شد.
در این جلسه رئیس اداره ضمن تقدیر از زحمات اعضای ستاد پروژه مهر اداره و مدارس در سال گذشته که موجبات رشد و پیشرفت آموزش و پرورش منطقه را فراهم کرد گفت: پروژه مهر فرایندی است که سالانه از 15 تیرماه لغایت 15 مهرماه با هدف استقبال باشکوه از دانش آموزان ، آماده سازی فضاهای آموزشی و سازماندهی نیروی انسانی بر اساس  دستورالعمل وزارت انجام می گیرد.

محمد کمالی افزود: باید با  برنامه ریزی و بکار گیری زمینه های مناسب و تمهیدات لازم  این هدف محقق شود.

در ابتدا معاون آموزشی و دبیر ستاد ضمن تشریح شیوه نامه پروژه مهر 94 گفت:ستاد پروژه مهر  با شش کمیته ساماندهی نیروی انسانی - تامین و تجهیزات -  توجیه تبلیغ و اطلاع رسانی - تائید صلاحیت -  نظارت و ارزیابی  و انتصابات کار خود را از امروز تا 15 مهر با همکاری ستاد پروژه مهر مدارس فعالیت خواهد داشت

" انتظاری" افزود:کمیته ها  و ستاد پروژه مهر مدارس کلیه فعالیتهای از جمله ابلاغ اعضا ، صورت جلسات ، اقدامات انجام گرفته بصورت هفتگی به دبیر حانه ستاد(معاونت آموزشی) ارسال کنند

در پایان اعضا نظرات و پیشنهادات خود را جهت تحقق اهداف ستاد پروژه مهر ارائه کردنندو مصوباتی به شرح ذیل تصویب گردید:

1-صدور ابلاغ مسئولان کمیته ها

2-جلسه توجیهی با مدیران مدارس مورخ22/4/94

3-دستور کار شورای آموزش وپرورش مورخ24/4/94

4-فعال کردن ستاد پروژه مهر مدارس

5-ارسال به موقع صورت جلسات و مستندات به اداره کل