نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شانزدهمین انتخابات شورای دانش آموزی اول آبان در کلیه مدارس زارچ برگزار خواه

شانزدهمین انتخابات شورای دانش آموزی اول آبان در کلیه مدارس زارچ برگزار خواه


شانزدهمین انتخابات شورای دانش آموزی اول آبان در کلیه مدارس زارچ برگزار خواه
به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش زارچ جلسه ستاد انتخابات دانش آموزی مدارس با حضور اعضا در محل اداره برگزار شد
.
در این جلسه گروه های ارزیابی جهت بازدید از نحوه برگزاری انتخابات در مدارس تشکیل شد

شایان ذکر است  شورای دانش آموزی با 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل در 16 کمیته  با هدف  رفع مشکلات  با مدیر  مدرسه همکاری می نمایند
.