نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی بخش زارچ

سومین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی بخش زارچسومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی بخش زارچ با حضور امام جمعه ،بخشدار، ریاست آموزش و پرورش ،حاضری مسئول سنجش و ارزشیابی معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش یزد در محل بخشداری منطقه برگزار شد.

در ابتدا زارع معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش گزارشی از فعالیت های سواد آموزی منطقه ارائه نمود.

در ادامه حاضری مسئول سنجش و ارزشیابی معاونت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش  از ارائه بن روستایی یک میلیون تومانی  به سواد آموزان روستایی خبر داد.

همچنین صادقی مقدم بخشدار زارچ خواستار هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه های مربوطه در امر سواد آموزی شد.

در این مراسم همچنین از ادارات فعال در زمینه سواد آموزی تجلیل به عمل آمد.