نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه گروه بهبود کیفیت نهضت سواد آموزی

سومین جلسه گروه بهبود کیفیت نهضت سواد آموزی


سومین جلسه گروه بهبود کیفیت نهضت سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش وپرورش زارچ در جهت باسوادی کامل اولیاء بی سواد منطقه سومین جلسه گروه بهبود کیفیت نهضت سواد آموزی با حضور اعضاء در محل اداره برگزار شد.

کارشناس نهضت سواد آموزی منطقه زارچ ضمن ارائه گزارشی از اقدامات واحد سواد آموزی گفت : از 30 مدرسه در منطقه 6 نفر اولیاء بی سواد در 5 مدرسه شناسایی شده اند .

" عرب زاده " در ادامه گفت : با توجه به منویات مقام معظم رهبری جهت ریشه کنی درامر بی سوادی جلسه  راهبردی نهضت سواد آموزی با حضور بعضی روسای ادارات  منطقه در هفته آینده برگزار خواهد  شد.

در پایان اعضاء جلسه نظرات و پیشنهادات خود را  در خصوص ریشه کنی بی سوادی منطقه مطرح کردند.