نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی منطقه زارچ

سومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، سومین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد آموزی منطقه زارچ در محل دفتر ریاست اداره برگزار شد.

در این جلسه دو موضوع "بررسی وضعیت سواد آموزی اولیاء " و " اختصاص کلاس اتباع به آموزشیاران " مورد بحث و بررسی قرار گرفت.