نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه مدیران همیار ابتدایی منطقه زارچ

سومین جلسه مدیران همیار ابتدایی منطقه زارچ


سومین جلسه مدیران همیار ابتدایی منطقه زارچ

در این جلسه امین الرعایا  بر اهمیت سواد آموزی از صدر اسلام اشاره کردند و ادامه دادند وضعیت  سواد آموزی افراد بی سواد در اوایل انقلاب 48 % بوده است که در حال حاضر به 92 % در کشور رسیده است . همچنین اضافه نمودند زارچ مهد علم است و با توجه به حضور تعداد زیادی از فرهنگیان این منطقه که در مدارس استان مشغول به خدمت هستند  انتظار می رود وضعیت بی سوادی زارچ به حد اقل برسد .

حاضری ریس اداره سواد آموزی استان در پایان به سوالات و مسائل مدیران در ارتباط با مشاوره سواد آموزان و نحوه برگزاری کلاس های سواد آموزی پاسخ دادند .

کمالی ریاست آموزش و پرورش زارچ نیزهمکاری و هماهنگی مدیران با انجمن اولیا و مربیان و نظارت مدیران بر فرایند آموزشی مدارس را خواستار شد

زارع کارشناس آموزش ابتدایی منطقه در استفاده بهینه از برد هوشمند مدارس ، لوح های آموزشی روش تدریس چهارم و پنجم ، اجرای طرح های کرامت و در محضر قرآن و همچنین طرح شهاب  و طرح تدبیر تاکید نمودند .