نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه ستاد پروژه مهر برگزار شد

سومین جلسه ستاد پروژه مهر برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ سومین جلسه ستاد پروژه مهر با حضور رئیس ، دبیران کمیته های ستاد در محل اداره  برگزار شد در این جلسه " کمالی" رئیس اداره بر همکاری و هماهنگی کمیته ها تاکید کرد و گفت:امسال با توجه به تغییرات در نیرو ها و انتصابات جدید باید بابکارگیری تمام امکانات موجود شاهد هرچه باشکوه تر مراسم بازگشایی مدارس باشیم

در پایان جلسه مقرر گردید.

1.      جشن شکوفه ها در دبستان شهید ناصر کریمی  برگزار شود

2.      مراسم نمادین روز بازگشایی مدارس در دبستان شهید عامل هوشمند  برگزار شود.

3.      مراسم جشن غنچه ها  پیش دبستانی راه سعادت

4.      دعوت از مسئولین ادارات منطقه در مراسم روز بازگشایی

5.      مشخص کردن کارشناسان جهت حضور در3 مراسم جشن شکوفه ها و بازگشایی مدارس