نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سواد آموزی،یکی از مفیدترین ومهمترین مسایل آموزش وپرورش ایران محسوب می شود

سواد آموزی،یکی از مفیدترین ومهمترین مسایل آموزش وپرورش ایران محسوب می شود


سواد آموزی،یکی از مفیدترین ومهمترین مسایل آموزش وپرورش ایران محسوب می شود

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ جلسه هم اندیشی آموزشیاران نهضت سوادآموزی منطقه زارچ  با هدف نحوه جذب سوادآموزان، امتحانات پایان دوره و حضور مستمر در کلاس درس و رسیدن به باسوادی کامل ،  با حضور رئیس اداره آموزش و پرورش و کارشناس سوادآموزی منطقه زارچ برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ  گفت: سواد آموزی،یکی از مفیدترین ومهمترین مسایل آموزش وپرورش ایران محسوب می شود و همه باید در این راستا برنامه ریزی و فعالیت نمائیم

"کمالی" ارتقاء رتبه نهضت سواد آموزی منطقه از رتبه نهم به رتبه سوم در استان را حاصل  برنامه ریزی های و پیگیریهای مستمر واحد سواد آموزی اداره دانست و از مسئول واحد سواد آموزی تشکر کرد.

در ادامه " عرب زاده " کارشناس نهضت سواد آموزی منطقه به ارائه گزارشی از واحد سواد آموزی اداره  از جمله شناسایی تعدادی از اولیاء بی سواد دانش آموز و ساماندهی آنان در کلاس ، پیگیری صدور گواهی افراد آموزش ناپذیر و ارسال آن به اداره کل ، بازدید از کلاس ها و مطرح کردن مسائل و مشکلات مربوطه پیش رو  پرداخت.

در پایان  آموزشیاران به ارائه نظرات وپیشنهادات در جهت رسیدن به باسوادی کامل در منطقه  پرداختند.