نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوادآموزی یک جریان مهم فرهنگی و بی سوادی مهم ترین مسئله اجتماعی است

سوادآموزی یک جریان مهم فرهنگی و بی سوادی مهم ترین مسئله اجتماعی استبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، محمدزاده معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در جلسه ای که به صورت مجازی با حضور اعضای شورای معاونین اداره کل و شهرستان ها ،مناطق و نواحی برگزارشد اظهار داشت:بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای خوبی داشته ایم که یکی از مهمترین دستاوردها تاسیس نهضت سوادآموزی با شعار ایران را مدرسه می کنیم بود.

وی با اشاره به فعالیت های خوب صورت گرفته در سال های اخیر در حوزه سوادآموزی گفت:یکی از معضلات موجود در جامعه در بستر سوادآموزی بازگشت مجدد به سمت بی سوادی است و باید سازکارهای لازم جهت تحکیم به کار بسته شود.

"محمدزاده " به تعریف سواد از منظر سازمان جهانی یونسکو پرداخت و گفت:

مراکز یادگیری محلی برابر  جدید ترین تعریف از سواد تشکیل شده است و طبق این تعریف، سواد یعنی افراد بتوانند از آموخته های خود پیرامون زندگیشان تغییراتی ایجاد کنند.

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی  عنوان کرد: مراکز یادگیری محلی بر پایه مهارت آموزی تشکیل شده است و در کنار سواد پایه به یادگیری مهارت هم می پردازد.

"محمدزاده " در ادامه به فعالیت های صورت گرفته در دوران شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: در مراکز یادگیری محلی در ایام کرونا 500 تا 800 هزار ماسک،رایگان و ... تولید شد.

وی  ریشه کن کردن بی سوادی در سطح شهرستان ها را  مستلزم همراهی و یاری گرفتن از ظرفیت فرمانداران و مسئولین شهرستان ها و نهادهای مربوطه دانست.

معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی مدرسه محور نمودن سوادآموزی را از مهمترین برنامه های سال ۱۴۰۰ حوزه سوادآموزی عنوان کرد و بیان داشت: خوشبختانه در تدوین آیین نامه اجرایی مدارس توجه ویژه ای به امر سوادآموزی و تشریح وظایف مدیران و کادر مدارس شده است.

این مقام مسئول اظهار داشت:از دیگر برنامه های سال ۱۴۰۰ توسعه مشارکت و همکاری با موسسات  و  ایجاد فرصت های جدید آموزشی است که در این راستا تمام تلاش خود را جهت  استفاده از سامانه تحت وب به کار بسته ایم.