نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست هنرستان شهید مدنی منصوب شد

سرپرست هنرستان شهید مدنی منصوب شدسرپرست هنرستان شهید مدنی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ ،کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش و کارشناسان حراست و آموزش، با حضور در هنرستان شهید مدنی ، آقای کاظم آسایش  را به عنوان سرپرست این هنرستان منصوب کرده و از زحمات و تلاش های مدیرقبلی آقای علی محمد دهستانی  تشکر و قدر دانی نمودند .