نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زارچ میزبان مسابقات هندبال لیگ دسته دو کشور

زارچ میزبان مسابقات هندبال لیگ دسته دو کشوربرنامه مسابقات هندبال لیگ دسته دو کشور در سالن حر زارچ

زارچ و ایرانشهر ساعت 18 مورخ  25 آذرماه

ایرانشهر و شیراز ساعت18 مورخ 26 آذرماه 

زارچ و شیراز ساعت 17 مورخ 27 آذرماه