نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روز جهانی غذا

روز جهانی غذا


روز جهانی غذا
به مناسبت روز جهانی غذا ، روز همدردی با گرسنگان
دانش آموزان دبستان شهید دهستانی  با برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی غذا غذاهایشان را با دوستانشان تقسیم کردند