نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روز تربیت بدنی

روز تربیت بدنی


روز تربیت بدنی
به مناسبت روز تربیت بدنی و در جهت ترویج فرهنگ ورزش دوستی ، مسابقات ورزشی طناب کشی و دو بین دانش آموزان دبستان برگزار گردید و در پایان جوایزی به دانش آموزان اهدا شد
  .