نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهیابی به مرحله کشوری مسابقات آزمایشگاهی

راهیابی به مرحله کشوری مسابقات آزمایشگاهی


کسب رتبه دوم استانی

 کسب رتبه دوم استانی و راهیابی به مرحله کشوری مسابقات آزمایشگاهی شیمی دوره دوم متوسطه توسط دانش آموز فاطمه حاتمی را به وی ، خانواده و کادر آموزشی دبیرستان دخترانه بنت الهدی تبریک عرض می کنیم