نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار و گفتگو سرپرست دفتر نمایندگی هلال احمر زارچ با رئییس اداره آموزش و پرورش زارچ

دیدار و گفتگو سرپرست دفتر نمایندگی هلال احمر زارچ با رئییس اداره آموزش و پرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، با هدف "هر خانه یک امداد گر" و شروع طرح دادرس در مدارس  "امین آبافت" سرپرست دفتر نمایندگی هلال احمر زارچ با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ دیدارو گفتگو نمودند

گفتنی است اجرای طرح دادرس در مدارس  باعث ارتقاء سطح آمادگی دانش آموزان با حوادث و بلایای طبیعی می باشد.