نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار و عرض خداقوت ریاست اداره به همکاران اداری

دیدار و عرض خداقوت ریاست اداره به همکاران اداری


ریاست جدید اداره آموزش و پرورش زارچ از همکاران اداری بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "حسین صفری" ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور در اتاق همکاران اداری ضمن عرض خداقوت و دیدار با ایشان؛ از نزدیک روند اجرایی فعالیت های اداری و فعالیت های مربوط به مدارس را پیگیری نمود.