نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار ریاست اداره با ریاست دانشگاه پیام نور زارچ

دیدار ریاست اداره با ریاست دانشگاه پیام نور زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "حسین صفری" ریاست آموزش و پرورش زارچ به اتفاق "محمدحسن انتظاری" معاونت آموزشی و "عباسعلی سرداری" کارشناس حراست با حضور در دانشگاه پیام نورزارچ با سرکار خانم "مکاریان" ریاست این دانشگاه دیدار نمودند.

در این بازدید که صبح امروز هشتم بهمن ماه صورت گرفت راهکارهای تعامل و همکاری بین دانشگاه و آموزش و پرورش مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.