نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار رئیس سازمان بسیج دانش آموزی شهرستان یزد با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ

دیدار رئیس سازمان بسیج دانش آموزی شهرستان یزد با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"قطبی" رئیس سازمان بسیج دانش آموزی شهرستان یزد با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ دیدار و در خصوص مسائل حوزه بسیج دانش آموزی منطقه بحث و گفتگو کردند.