نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار تعدادی از فرهنگیان و دانش آموزان با فرمانده و کادر بسیج منطقه

دیدار تعدادی از فرهنگیان و دانش آموزان با فرمانده و کادر بسیج منطقهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، ریاست اداره، معاون پرورشی و کارشناس حراست اداره آموزش و پرورش زارچ به اتفاق تعدادی از همکاران فرهنگی و دانش آموزان دبستان شهید محمد کریمی، باحضور در مرکز مقاومت بسیج زارچ، با فرمانده و کادر بسیج منطقه بازدید نمودند و اعیاد شعبانیه وروز پاسدار را به ایشان تبریک گفتند.