نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار با امام جمعه

دیدار با امام جمعه


دیدار با امام جمعه

آقای محمد کمالی ؛ ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ با جمعی از کارشناسان  به دیدار امام جمعه رفتند
در این دیدار ریاست اداره آموزش   و پرورش منطقه زارچ ضمن تبریک عید قربان و همچنین تسلیت به مناسبت فاجعه منا به بررسی و هم اندشی مسائل آموزشی و نیز مشکلات مدارس منطقه از لحاظ نیروی انسانی ، فضای آموزشی و امکانات پرداختند