نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار اعضای شورای روستای اله آباد با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ

دیدار اعضای شورای روستای اله آباد با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، اعضای شورای روستای اله آباد با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ دیدار و در خصوص مسائل آموزشی و پرورشی دبستان دخترانه ادب و دبستان پسرانه گودرزی اله آباد بحث و گفتگو نمودند.