نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدارمدیر کانون زبان ایران در استان یزد با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ

دیدارمدیر کانون زبان ایران در استان یزد با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ


با هدف توسعه همکاری های آموزشی صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مدیر کانون زبان ایران در استان یزد با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ با هدف توسعه همکاری های آموزشی دبدار و گفتگو نمود.

در این دیدار "خادم آستانه" مدیر کانون‌ زبان ایران در استان یزد سازوکارهایی را برای گسترش همکاری بیشتر کانون زبان و آموزش و پرورش در زمینه آموزش زبان های خارجی و فعالیت‌های اطلاع سازی برای برخورداری هر چه بیشتر دانش آموزان پیشنهاد کرد.