نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین نشست مدیران همیار ایتدایی برگزار شد.

دومین نشست مدیران همیار ایتدایی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،  دومین جلسه مدیران مدارس ابتدایی منطقه زارچ(مدیران همیار)در محل سالن اجتماعات دبستان ابن سینا سرچشمه زارچ برگزار گردید.

دراین جلسه که با حضور کمالی رییس اداره آموزش وپرورش منطقه زارچ ، انتظاری معاون آموزشی ،سرداری مسئول حراست ،خانم بیات کارشناس آموزش ابتدایی و کلیه مدیران مدارس ابتدایی منطقه برگزار گردید .مسائل آموزشی و پرورشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید ۰

     رییس اداره آموزش وپرورش منطقه نیز درپایان جلسه ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده رهنمودهایی را جهت  اجرای کارآمد مصوبات جلسه ارائه نمود .