نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین نشست مدیران همیار ابتدایی و مدیران پیش دبستانی برگزار شد

دومین نشست مدیران همیار ابتدایی و مدیران پیش دبستانی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،  دومین جلسه مدیران مدارس ابتدایی منطقه زارچ در محل دبستان شهیدان طاهریزاده برگزار گردید.

دراین جلسه که با حضور صفری رییس آموزش وپرورش منطقه زارچ ، انتظاری معاون آموزشی، صادقی کارشناس تعاون، خانم بیات کارشناس آموزش ابتدایی و کلیه مدیران مدارس ابتدایی منطقه برگزار گردید؛ مسائل آموزشی و طرح و برنامه های این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید ۰

آموزش کار با سامانه بیمه حوادث دانش آموزی توسطه واحد تعاون اداره از دیگر برنامه های این نشست بود.

رییس آموزش وپرورش منطقه نیز درپایان جلسه ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده رهنمودهایی را جهت  اجرای کارآمد مصوبات جلسه ارائه نمود .

همچنین دومین نشست مدیران پیش دبستانی منطقه نیز در محل اداره آموزش و پرورش برگزار و طرح وبرنامه های این حوزه بررسی گردید.