نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین نشست شورای آموزش و پرورش زارچ در سال جاری

دومین نشست شورای آموزش و پرورش زارچ در سال جاری


به منظور بهره مندی از اندیشه و تفکر گروهی دومین نشست شورای آموزش و پرورش زارچ با موضوع برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانش آموزان و پیشبرد و بهبود هر چه بیشترمسائل آموزش و پرورش در فصل تابستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش  و پرورش زارچ،دومین نشست شورای آموزش و پرورش زارچ با موضوع برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان و استفاده از نظرات و پیشنهادات اعضاء برای پیشبرد و بهبود هر چه بیشترمسائل آموزش و پرورش، با حضور امام جمعه،بخشدار، رئیس اداره آموزش وپرورش زارچ و دیگر اعضای در محل سالن کنفرانس اداره برگزار شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در ابتدای جلسه ضمن خوش آمد گویی به "محمد ابراهیم کریمی" نماینده مدیران مقطع ابتدایی در شورای آموزش و پرورش زارچ  از زحمات " محمد حسین خوشنویس" نماینده سابق مدیران مقطع ابتدایی تشکر و گزارشی از پیگیری های مصوبات جلسه قبل را ایراد نمود.

"حسین صفری" دبیر شورای آموزش و پرورش زارچ برنامه های اوقات فراغت تابستان با هدف مهارت آموزی بیان کرد

صفری گفت: امسال برای جذب آمار بیشتردانش آموزان در برنامه های اوقات فراغت تابستان هر مدرسه را یک کانون و دارالقرآن در نظرگرفتیم.

 

وی در خصوص مسائل آموزش و پرورش اظهار داشت: برنامه های پروژه مهرسال تحصیلی 1402-1401 اعم از جابجایی مدارس،جذب رشته ریاضی فیزیک در منطقه،روپوش دانش آموزی،سرویس  ایاب و ذهاب دانش آموزان، هدایت تحصیلی براساس استعداد و علاقه دانش آموزان،دوره ای نمودن مدارزس ابتدایی ساماندهی نیروها، انتصاب مدیران،برنامه ریزی اوفات فراغت،تعمیر و تجهیزات، توامند سازی همکاران فرهنگی و توانمند سازی بنیه علمی دانش آموزان حدود دو ماه است که در حال بررسی می باشد.

در ادامه اعضای جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات خود رادر مورد موضوعات جلسه بیان نمودند.