نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین نشست حوزه پرورشی با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ

دومین نشست حوزه پرورشی با رئیس اداره آموزش و پرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، دومین نشست حوزه پرورشی با حضور رئیس اداره،معاون پرورشی و کارشناسان مربوطه، با هدف گزارشی از مصوبات جلسه قبل وبیان مسائل پیش رو حوزه پرورشی برگزار شد.