نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین نشست حوزه آموزش با ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ

دومین نشست حوزه آموزش با ریاست اداره آموزش و پرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، دومین نشست حوزه آموزش اداره با حضور رئیس آموزش و پرورش زارچ،معاون آموزشی وکارشناسان مربوطه در دفتر ریاست برگزار شد.

در این نشست در خصوص مسائل آموزشی و برگزاری امتحانات دی ماه بحث و گفتگو شد