نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین مرحله آزمون بهبود عملکرد متوسطه اول برگزار شد

دومین مرحله آزمون بهبود عملکرد متوسطه اول برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، صبح امروز سوم اردیبهشت ماه، دومین مرحله آزمون بهبود عملکرد متوسطه اول منطقه همزمان با سراسر استان بصورت هماهنگ در منطقه زارچ برگزار، شد.

ریاست، معاونت آموزشی و کارشناسان حراست و آموزش با حضور در تعدادی از حوزه های برگزاری این آزمون از روند اجرای آزمون بازدید نمودند.