نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه کارگروه هدایت تحصیلی منطقه برگزار شد.

دومین جلسه کارگروه هدایت تحصیلی منطقه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش، دومین جلسه کارگروه هدایت تحصیلی منطقه زارچ با حضور ریاست اداره،معاونین و کارشناسان مشاوره، آموزش ، حراست وامتحانات در محل اتاق ریاست اداره برگزار گردید.

در این نشست وضعیت هدایت تحصیلی و پذیرش دانش آموزان در پایه دهم متوسطه دوم منطقه و رشته های تحصیلی سال آینده در دبیرستان ها و هنرستان های منطقه مورد بررسی قرار گرفت.