نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه مراقبین سلامت مدارس منطقه برگزار شد

دومین جلسه مراقبین سلامت مدارس منطقه برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه مراقبین سلامت مدارس منطقه با حضور خانم دکتر کلانتری از مرکز جامع سلامت زارچ در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

در این نشست درخصوص بخشنامه ها و نکات مهم در رابطه با سلامت دانش آموزان، بهداشت مدارس،سفیران سلامت دانش آموزی،مدارس مروج سلامت،ارتقاء سلامت مدرسه و ایمنی مدارس بحث و تبادل نظر شد.