نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه مدیران همیار مراکز پیش دبستانی

دومین جلسه مدیران همیار مراکز پیش دبستانیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، دومین جلسه مدیران همیار مراکز پیش دبستانی با موضوع برنامه ریزی طرح ها و برنامه های آموزشی و همچنین بررسی مسائل و مشکلات نوآمووزان در مراکز پیش دبستانی با حضور " بیات" کارشناس آموزش ابتدایی و مدیران مراکز پیش دبستانی منطقه برگزار شد.