نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت کیفیت بخشی درس تربیت بدنی

دوره ضمن خدمت کیفیت بخشی درس تربیت بدنی دوره ضمن خدمت کیفیت بخشی درس تربیت بدنی به صورت مشترک بین نواحی زارچ و اشکذر در محل پژوهشسرای دانش آموزی بخش زارچ برگزار گردید