نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت

دوره ضمن خدمت


 دوره ضمن خدمت  16 ساعت 

تربیت قرآنی و راهکار های آن 
به صورت غیر حضوری 
همراه با درس افزار
جهت ثبت دوره  به سامانه  ضمن خدمت فرهنگیان مراجعه و نسبت به  انتخاب دوره اقدام نمایید . 
ضمنا  اطلاعیه دریافت درس افزار از تاریخ 26-3-95 در سایت اداره کل قرار خواهد گرفت