نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش

دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش


دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ جلسه شورای آموزش و پرورش که در آخرین روز های کار سال تشکیل شد با موضوع بررسی مسایل پیرامون استقبال از میهمانان نوروزی پرداخت
در این جلسه امام جمعه محترم با بیان اهمیت میهمان نوازی به پیش بینی و تدارک مقدمات لازم از نظر امکانات فیزیکی و امنیتی پرداختند و یادآور شدند  که ما می توانیم با فراهم آوردن  شرایط مطلوب امنیتی و رفاهی بهترین و زیبا ترین خاطرات را در اذهان مسافرین شکل دهیم
صادقی مقدم بخشدار محترم زارچ نیز هماهنگی کلیه همکاران و مسئولین بخش در استقبال از میهمانان نوروزی را  زمینه پایداری فرهنگ و انتقال این میراث به دیگران دانست .